www.niesmannbischoff.cz
+420 281 864 155
Přihlašovací jméno:
Heslo:

Jakýkoliv pokus o násilné vniknutí do systému je považován za trestný čin narušování soukromí a nekalá hospodářská soutěž a pokus o krádež, v takovém případě budeme postupovat podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. a č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku.